Programma CONCERT KERK TERMUNTEN 9 augustus, aanvang 15.00 uur

 

Vocaal Ensemble Muziekschool Zuid-Groningen

 

o.l.v. K. Breider en P. Glas

m.m.v. Mariano Salgado Escudero, marimba en vibrafoon

Maas Stoffer, orgel

 

 

1.  Ave Maris stella                               Edward Grieg

2.  Ubi Caritas                                      Maurice Duruflé

3.  Notre Père                                                  

4.  Pater Noster                                    Albert de Klerk

 

5.  Sinfonia (marimba en orgel)              Joh Seb. Bach

6.  Siciliano (marimba en clavecimbel)              

 

7.  If ye love me                                    Thomas Tallis

8.  Prayer of Saint Patrick                     John Rutter

9.  God be in my head                                    

10. To the evening service                      Felix Mendelssohn

 

11. Sonate (vibrafoon en orgel)              J.B. Loeillet

     De delen zijn: Adagio-Allegro-Largo-Giga-Gavotte

 

PAUZE

 

12. Stars in the summernight                 John Hatton

13. Sweet and low                                John Barnbey

14. As torrents in summer                     Edward Elgar

15. There rolls the deep                         Hubert Parry

 

16. Sicilienne (marimba en orgel)           Maria Theresia v. Paradis

17. Little prayer (marimba)                     E. Glennie

18. Etude in C (marimba)                      C.O. Musser

 

19. The blue bird                                   Charles V. Stanford

20. The lamb                                        John Tavener

21. The hills                                         John Ireland

22. My spirit sang all day                      Gerald Finzi

 

Toelichting koorstukken

 

Een programma met voor de pauze kerkmuziek en na de pauze wereldlijke muziek, wat niet hoeft te betekenen dat het eerste serieuzer is dan het laatste.

Na het bekende Ave Maris stella van Grieg (1843-1907) en het prachtige Ubi Caritas van Duruflé (1902-1975) hoort u twee maal Onze Vader resp. van Duruflé en De Klerk. Het If ye love me is een polyfoon werk van Tallis (1505-1585). Rutter (1945-….) is een bekend eigentijds componist die veel uitgevoerd wordt. Twee a-capellawerken hoort u van hem. De Engelse Mendelssohn (1809-1947) mag in het Mendelssohnjaar niet ontbreken: een polyfoon werkje.

 

Na de pauze hoort u eerst twee lieflijke werkjes (een liefdeslied en een slaapliedje) gevolgd door twee van de mooiste partsongs. As torrents in summer van Elgar (1857-1934) vertelt van het onzichtbare werk van God en There rolls the deep van Parry (1848-1918) gaat over de strijd met de dood.

The blue bird van Stanford (1852-1924) schildert een landschap met meren en heuvels en daarboven één blauwe vogel. The Lamb schreef Tavener (1944-….) bij de derde verjaardag van zijn zoontje. Het is een en al verwondering. Dit lied is erg populair en dreigt een kerstlied te worden.The hills van Ireland (1879-1962) schildert een berglandschap en My spirit sang all day van Finzi (1901-1956) is een ode aan de geliefde.