Credo

 

Ik vroag de wind mor dij verstaait mie nait

Ik vroag de zee dij zingt heur aigen laid

Geef mie de nacht din heb ik onderdak

Doarom, doarom zing ik

 

Ik zai de vogels tegen d'oavendlucht

Ik denk mien leven in 'n vogelvlucht

Geef mie de nacht din heb ik onderdak

Doarom, doarom zing ik

 

Ik wait der is 'n tied van komen

En ook een tied van goan

En alles wat doar tussen ligt

Ja, dat is mien bestoan

 

Veur d'ain duurt 't leven veul te kort

Veur d'aander veul te laang

D'ain is blied dat 't zover is

En d'aander dij is baang

 

Ik mis dij naait meer bie mie binnen

't Wordt kolder om mie tou

En in mien menselekhaid vroag ik mie of

Woarom zo jong, zo gaauw

 

Soms vuil ik mie gelukkig

Din hang 'k aan mien bestoan

Din zing ik mit de vogels met

Din proat ik tegen de moan

 

Din binnen we mit zien baaiden

'k Zet alle klokken stil

En ik verneuk miezulf din weer

Want 'k wait dat dat nait wil

 

't Geluk liekt sums zo hail dicht bie

Din main ik dat 't ter is

En in mien aigenwiezeghaid

Din griep ik altied mis, mis, mis...


As vaaier woorden

 

As vaaier woorden die niks meer zeggen

En 't ook gain zin het 't oet te leggen

As boven laand al meeuwen vlaigen

En dunderkoppen mie nait bedraigen

 

Din blift allain d'herinnering

Din raaizen we soamen terug

Sums duurt 't 'n eeuwighaid

Sums veul te vlug

 

When three words fail

And can't be said

And all around is cold and dead

The tide is low, the seagulls high

A lonely beach and a dark blue sky

 

May memories bring us back again

Bring back again on our minds

What we've been lookin' for

So hard to find..hard to find

 

As vaaier woorden die niks meer zeggen

En 't ook gain zin het 't oet te leggen

As boven laand al meeuwen vlaigen

En dunderkoppen mie nait bedraigen

 

Din blift allain d'herinnering

Din raaizen we soamen terug

Sums duurt 't 'n eeuwighaid

Sums veul te vlug

Veul te vlug

Hard to find

Veul te vlug

Hard to find...

 

 


Grunnegers veur gevorderden

 

Hai gaait over Zoltkamp noar Stad tou

Mor lopt vief ketaaier in 't uur

Hai is aibels voak eelsk en gramniedeg

En het e 'n gobaai din ropt e 'vrij kuur'

Hai is 'n zunege Paiter

En hai gaait as 'n bisschop tekeer

 

refr.

    Mor as Poaske en Pinkster op ain dag valen

    Din jeuken hom de koezen nait meer

    As Poaske en Pinkster op ain dag valen

    Din jeuken hom de koezen nait meer

 

Bie gijhonger nemt e 'n zeupke

Dat helpt volgens hom meer as 'n brug

Bie toenhoaken heur ie hom stennen

Want hai het loi Evert op rug

Hai het niks op mit de bongels

En 'n handtam dij geft e 'n fleer

 

Hai het achter de koezen 'n sloatje

En hai kwakjet wel drij meter vot

Zien zege dij ainuurt al joaren

En hai het laiver 'n slij as 'n bot

De wind dij waait krek noar zien noaber

Ie roken 't al: din ringt e de beer

 

Tou Hinnerk, hoal mie es de groupvaail

Of d'onkruudzoag achter oet schuur

Veur drij cent geern kiek-over-teunbaank

Ja vrouger was 't lang nait zo duur

Mit kip-kap-kogel goan we lopen

Bie juffrouw Kikkerbil kom we nooit weer...

 

 

 


Nij stoatenziel

 

Nij Stoatenziel, doe bist mien end en mien begun

Doe bist mien moan, en doe bist ook mien zun

En bie leeg wotter spaigelt Dollerd zich in 't sliek

Nij Stoatenziel, doar wil ik strunen achter diek, oh joa

Nij Stoatenziel, doar wil ik strunen achter dien

 

Vlak achter Drijburg in mien mooie polderlaand

Ligstoe te dreumen aan die gruine diekenraand

En in November zai 'k de ganzen in heur vlucht

Ze schreven dien noam tegen de strakke blauwe lucht, oh joa

Ze schreven dien noam tegen de strakke blauwe lucht

 

Nij Stoatenziel, veur wel de rust en roemte wil

Doar staait 't tij en sums de tied nog even stil

En bie leeg wotter spaigelt Dollerd zich in 't sliek

Nij Stoatenziel, doar wil ik strunen achter diek, oh joa

Nij Stoatenziel, doar wil ik strunen achter diek

Nij Stoatenziel, Nij Stoatenziel

Nij Stoatenziel, Nij Stoatenziel...

 


 

 

t Het nog nooit zo donker west

 

Ze woonden soamen in 'n hoeske

Zai was wat stief van reumetiek

Toch konden de zok hail nuver redden

In 't lutje hoeske achter diek

 

De kinder waren al laank de deur oet

Toch kwamen ze voak nog op 't ol stee

En mainstied hadden ze 't over vrouger

Din wizzen z'apmoal wat e zee

 

refr.:

    't Het nog nooit, nog nooit zo donker west

    Of 't wer altied wel weer licht

 

Zes hounder en 'n olde sege

'n Swientje op 't hok en 'n kaampke laand

En twijmoal doags even over 't loantje

En din huil opoe hom bie d'haand

 

Zien haile leven haar e aarbaid

En moeke mit acht kiender thoes

Bie zummerdag hail vroug aan't maaien

En pas om melkenstied bie hoes

 

Toun op 'n zundag in december

Krigt opa 't zomor zo benauwd

Zien dochter brengt hom din noar stad tou

Omdat ze t'aiglieks nait vertraauwt

 

En anderdoags is e overleden

't Het mie veur 't olske zo begroot

Meschain was 't beter andersom west

Want drij week loater was ze dood

 

De dood dat heb je nait veur 't zeggen

Want baaide wollen ze geern geliek

Ze rusten zacht doar op 't kerkhof

Vlak bie 't hoeske achter diek...


't Hogelaand

 

't Is de lucht achter Oethoezen

't Is 't torentje van Spiek

't Is de weg van Lains noar Klooster

En deur Westpolder langs de diek

 

't Binnen de meulens en de moaren

't Binnen de kerken en de burgen

't Is 't laand woar ik as kind

Nog niks begreep van pien of zurgen

 

Dat is mien laand, mien Hogelaand

 

't Is 'n doevetil, 's durpsstroat

't Is 'n olde bakkerij

't Binnen de grote boerenploatsen

Van Waarvum, Oskerd, zo noar Mij

 

't Is de waait, 't is de hoaver

't Is 't koolzoad in de blui

't Is de horizon bie Roanum

Vlak noa 'n dunderbui

Dat is mien laand, mien Hogelaand.

 

't Is 'n mooie oavend in maai

'n Kou houst doeknekt in 't gruinlaand

Ik heb veur d'eerste moal verkeren

En vuil de vonken van dien haand

 

De wilde plannen dij ik haar

Komt sikkom niks meer van terecht

Totdat de nacht van 't Hogelaand

'n Donker klaid over ons legt

Dat is mien laand, mien Hogelaand...


Zaike Vraauw

 

Zegt mit heur ogen goeiedag,

Ze twiefelt tussen glim en lach,

En mien gevuil wint t van t verstaand

Dus veuls te laank pak ik heur haand

 

Ja, baaide waitve train gaait vot

En dat ze hail laank raaizen mot,

De koamer is n plattelandsstation

Mor ik wil vot hier van t perron.

 

Ik maark dat ik wat zeggen wil,

Mor k wait nait wat en hol mie stil,

Een auto stopt, de conducteur:

De dokter staat al bie de deur.

 

Ze maarkt der niks van, hoest en zucht,

k Dou hom deur open en vlucht,

Was ik mor bleven haar k mor beld,

In ploats doarvan heb k blommen besteld.

 

 

 


 

 

 

De hoaven van Delfziel

 

De Noordzee lag te slapen

Wie kwamen terug oet Kiel

En in de verte zag ik

De kroanen van Delfziel

 

De zun glee langzoam onder

Alsof e in 't wotter viel

En alle meeuwen zongen

Wie goanen weer noar Delfziel

 

'k Heb overaal al zwurven

En voak zo'n zet van hoes

Ik ken de krougen oet mien kop

Mor naargens vuil 'k mie thoes

 

Al snaren ze over Hamburg

Hou goud dat 't doar beviel

Ik wil 't laifst veur anker

In d'Hoaven van Delfziel

 

De loods dij bleef mor proaten

't Viel hom hail nait op

Ik docht nait meer aan boakens

'k Haar aans wat aan de kop

 

De TM 47

Was ook op weg noar hoes

En schipper stak zien haand op

Vanoavend bivve thoes

 

'k Heb overaal al zwurven

En voak zo'n zet van hoes

Ik ken de krougen oet mien kop

Mor naargens vuil 'k mie thoes

 

Al het mien boot gain stuurhut

Gain mast en ook gain kiel

Ik wil mit die veur d'anker

In d'Hoaven van Delfziel...

 


Doar bluit mien eerappellaand

 

Eerst was der veen en alles onbegoanboar

't Laand was sjompeg en gain mensk dij kon der wonen

Toen kwam de tied van turfgroaven en van toumoaken

Van aarmou at men pankouk, broene bonen

 

refr.

    Doar liggen de baauwten en de boerderijen

    Doar bluit mien eerappellaand

    Doar woar 't vrouger kraben en knooien was

    Want alles ging nog mit d'haand

    Doar roazen nou nijmoodse rudermesienen

    Op klaai, op zoavel en zaand

    Doar baauwen de boeren al generoaties laang

    Op 't Drentse en 't Grunneger laand.

 

Men gruif kenoalen en daipen, monden, wieken

En deur de bolsterloag kwam mizze en ook zaand

Toun gingen veur 't eerst de eerappels doar bluien

Wat eertieds dale was, dat is nou vruchtboar laand

 

't Liekt zo mooi, dat laand mit aal zien kleuren

Ze stoanen in blui, 't is lila, roze en wit

As bie haarfstdag de luchten zwoarder worden

Din gaait 't allinneg nog om wat der onder zit...

 

 

 


 

Mien Toentje

 

Mien waikschilde bonen die komen zo slecht op

En de sputters vreten d'aalbeerns op

Mien vrougen stoan dun en mien sloat schut al deur

As 't zo deur gaait din wordt dat 'n strop

Mor mien toentje, mor mien toentje

Ja dij mis ik naait geern

Der is altied diverdoatsie veur mie

Mien waikschilde bonen de komen zo slecht op

En de sputters vreten d'aalbeerns op

 

Wat is mooier as 'n hoeske mit 'n mooi lapke grond

Wat is beter as de kunstmis, ja, dat wait ie da's stront

Van 'n peerd en 'n kou, bie mien olden ook de beer

En as wie hom sneden, ja din zongen wie mor weer

 

refr.:

    Vreterij in de woddels en de eerdbijen onder 't roet

    Waalse bonen onder de loezen en de slakken laggen mie oet

    Tutteltoanen en gruin zaip, ja perbaaier 't mor 'n keer

    War as of wat zolt, en din zingen wie mor weer

 

refr.

 

'k Heb spinoazie, ik heb roapknollen, 'k heb radies en ramenas

'k Heb andievie en augurken en tomaten in de kas

Ja zo komen wie met zien allen de winter wel deur

En ankomend joar din gaait de kop ter weer veur

 

refr....

 

 


Termunterziel

 

Heurs toe de störm, mien kind, dat is de westewind.

En achter Börkem is n vizzerschip in nood.

As toe straks slepst, mien kind, din zingt de westewind.

De vraauw van n zeeman brengt heur kind allinneg groot.

 

Termunterziel, doe met dien mooie mooie hoaven,

Met dien genoaten en de lucht van puf en teer.

Doar staait de stried om t bestoan op zeemansgroaven

En as t nou störmt, zing ik dit vizzerslaidje weer.

 

 


Mien Grunninger Laand

 

Doe hes t aal joaren leden verloaten,

Mor doe blifs ter over proaten,

Dien Grunninger Laand, dien

Grunningerlaand.

 

Gain stee is mooier om te wonen

Gain toentje beter beur de bonen.

Ik heb n baand

Mit t Grunningerlaand.

 

Of is t nou Zoltkamp of Oethoezen,

Veendam of Börgerkomnij,

N mens het zien vree

Op zien ol-stee,

Op t Grunningerlaand.

 

Doe bist aal voak van hier vertrokken,

Most nog veule raaizen moaken,

Mor n mens het zien vree

Op zien ol-stee,

Op t Grunningerlaand.

 

T Is aal weer n zet leden

Dat ik weggoan bin.

Mor sums denk ik echt terug

Aan mien Grunningerlaand

Met zien dorpen, zien dörpkes,

Zien hoezen en hoeskes

En  ja, din wil ik terug

Din wil ik terug

Noar mien ol-stee.
Zalstoe aaltied bie mie blieven

 

Zalstoe aaltied bie mie blieven, bie mie blieven

Lutje wicht

Lekker waarm in mien aarms, in dien aarms

Ogen dicht

Zun is muid en sloapen goan

Deur de dook zai ik de moan

Dizze nacht die is nou van ons baaiden

 

Zalstoe altied bie mie blieven, bie mie blieven

Lutje wicht

 

Veul te voak nuchter

veul te voak zat

Mor 't leven gaait deur

En wotter, blift nat

 

Zalstoe aaltied bie mie blieven, bie mie blieven

Lutje wicht

Lekker waarm in mien aarms, in dien aarms

Ogen dicht

Zun in muid en sloapen goan

Deur de dook zai ik de maon

Dizze nacht die is nou van ons baaiden

 

Veul te voak nuchter

Veul te voak zat

Mor 't leven gaait deur

En wotter, blift nat

 

Zalstoe aaltied bie mie blieven

Zalstoe aaltied bie mie blieven

Zalstoe aaltie bie mie blieven

Lutje wicht...