versie 1.0                                                              foto: Rens van Stralen                                    voor het laatst bijgewerkt op 6oktober 2023                                copyright   Kerk Termunten 

De Hervormde Kerk van Termunten, de Ursuskerk, dateert uit de dertiende eeuw. De huidige kerk is gebouwd op een fundament uit de twaalfde eeuw en was ooit een veel grotere kruiskerk. Wat resteert is het romano-gotische koor en een klein deel van het schip.  In de 19e eeuw is de oorspronkelijke middeleeuwse toren, die los stond van de kerk, ingestort en afgebroken. De huidige toren werd in 1951 gebouwd. Het oorspronkelijke orgel ging aan het eind van de 2e wereldoorlog verloren. Na 65 jaar heeft de kerk sinds begin april 2010 weer een eigen gerestaureerd Lohman-orgel. Sinds 2009 heeft het karakteristieke gebouw een bredere functie. Van mei tot oktober is de kerk elke zondagmiddag open voor bezoek; dan kun je ook de spannende toren beklimmen, met uitzicht over Eems en Dollard en een blik in de gewelven werpen. Regelmatig zijn er ook concerten en andere evenementen: zie de concertagenda. 

De Protestantse Gemeente Woldendorp, Termunten/Borgsweer heeft de kerk op 31 oktober 2014 overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Er is 4 keer per jaar een kerkdienst van de PKN gemeente Eems Dollard

 
  home    contact      nieuws     openingstijden     kerkdiensten     links
 


Bezoek kerk

Zie bericht hier
en foto hier

Voor een overzicht van alle activiteiten, klik hier .

Vanaf 1 mei is de kerk geopend voor een  bezoek , een bezinningsmoment of om een kaarsje aan te steken.flyer

Concert ContAmici

Flyer ContAmici

 

Vrijdag 31 oktober 2014 heeft de Protestantse Gemeente Woldendorp Termunten/Borgsweer de Ursuskerk overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Voor persbericht klik hier en voor verslag hier.

Bestuur Stichting Exploitatie Kerk Termunten  Opknapbeurt Ursuskerk  Eemsbode      Corona

Opknapbeurt Ursuskerk SOGK         De kerk is gerestaureerd en te bezichtigen Sleuteladressen